hovedmål synonym møre og romsdal

Konkurranseaspektet er sterkt nedtonet. Den norske idrettsmodellen skal kjennes igjen på følgende: Norges idrettsforbund er en folkebevegelse og landets største frivillige - og medlemsbaserte organisasjon. Idrettstyret foreslår derfor at NIFs visjon for tingperioden blir: Begrunnelse: Idrettsglede for alle Formålsparagrafen sier at NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Visjon Idrettsstyret ønsker å bruke NIFs visjon som et sterkere virkemiddel i aktivitetspolitikken. Alle idrettslag

Eskorte jenter trondheim tantrisk massasje norge

idrettskretser og særforbund skal ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning.

hovedmål synonym møre og romsdal

Ledd Lisbeth Torvik Jon Henning Width Gunnar Sandvik Diane Rønsholm Øystein Standal Randi Barstein Noralf Heggem Ina Andersen Kari Anne Malo Ødegård Ola Eikebø Gjemnes IR Aure IR / Møre og Romsdal Bueskytterkrets / Tustna IL Molde Olymp Molde Olymp IL Molde Olymp IL Hjelset. 6 Åpen høring 7 Oppbygging Del 1: Overordnede mål Visjon Den norske idrettsmodellen Fire prioriterte mål Ungdom Toppidrett Arrangementer Finansiering Del 2: Mål innenfor sektorene Aktivitet Organisasjon Finansiering Anlegg Folkehelse 8 Mål innenfor sektorene 9 Visjon Tydelig og verdibasert visjon NIF s formålsparagraf: Idrettsglede for. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Kampanjens styringsgruppe har vedtatt at pasientskader som kan forebygges skal reduseres med 20 innen utgangen av 2013, og med 50 i løpet av fem. Hovedmål 4: Sikre idrettens langsiktige finansiering Mål Norsk idrett skal sørge for at idrettslagene kan holde kostnadene nede innenfor et åpent og inkluderende aktivitetstilbud gjennom gode rammevilkår for frivillig virksomhet økte ressurser til aktivitet og anlegg fra kommunene endret fordelingsnøkkel for spillemidlene, og minst. Norsk idrett arbeider for fair play, en ren idrett og sunne verdier. Hovedmål 1: Styrke ungdomsidretten Mål Ungdomsidretten skal utvikles slik at flere velger å fortsette innenfor organisert idrett. Aktiviteten skjer innenfor trygge miljøer, hvor betydningen av menneskeverd og likeverd er styrende. Spillemiddelrapportene skal gi årlig oversikt over ressursbruk og oppnådde resultater i forhold til angitte mål siste. 10 Hovedmål Forslag til prioriterte innsatsområder:.


Web cam sex chat massasje date


Til timar Informasjon institusjon - skriftleg liste frå institusjon skal medsendast Informasjon som blir utveksla skal sendast skriftleg, ikkje berre munnleg Involver pasient/pårørande Fokus på overgangane, bevisstgjerning om at det er der dei fleste feil skjer Systemet for innhenting av legemiddelopplysningar fungerer middels godt, tildels. 1 Sømløs legemiddelhandtering HMR 2 Samstemming av legemiddelliste naken i solarium russejenter porn inn i og ut av sykehus og legemiddelgjennomgang Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese Legemiddelsamstemming Legemiddelgjennomgang i sykehus Overføring av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd 3 God kvalitet trygge tjenester Kvalitet og pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenesten 4 Pasienten. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den hovedmål synonym møre og romsdal enkelte. Dette vises tydeligst i barneidretten og toppidretten, der Norge ligger helt i front. Det offentliges aksept og finansielle støtte gir norsk idrett økonomisk forutsigbarhet og organisatorisk kraft. Idrettslagene er viktige sosiale møteplasser og skal tilby åpne og inkluderende idrettsmiljøer. Hovedmål 2: Styrke toppidretten Mål Toppidretten skal videreutvikles for å opprettholde Norges posisjon som ledende internasjonalt gjennom å sikre unge talenter et helhetlig treningstilbud styrke den toppidrettsfaglige forskningen og utviklingsarbeidet styrke mulighetene for treningskvalitet på internasjonalt toppnivå 26 27 VI: Styrke toppidretten God form Dårlig. Tydeligare ordningar for innhenting av skriftleg ordinasjon frå både legekontor og institusjonar 14 Prosessen gjennom sykehuset og overgang til neste ledd Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese Legemiddelsamstemming Legemiddelgjennomgang i sykehus Overføring av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd 15 Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese 16 17 Heis-underet. Offentlige myndigheter og idretten har derfor en rekke sammenfallende nasjonale mål på alle forvaltningsnivåer. Idrettslagene er idrettsorganisasjonens fundament. Gleden ved å mestre er like viktig, uansett prestasjonsnivå, og idrettens største verdiutfordring er å tydeliggjøre verdiene i og gjennom den daglige aktiviteten i idrettslagene. Det skapes store prestasjoner. Idrettslagene er frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper og frivillig innsats. 1 Høring Idrettspolitisk dokument Møre og Romsdal Idrettskrets 2 Deltakerliste Molde Grete Opheim Ellen Hammer Per Dagfinn Fagerli Heidi Falkhytten Rune Sjåholm Navn mrik mrik mrik mrik mrik Org. Idretten er en plass for spenning og utfordringer. 20 21 III: Den norske idrettsmodellen God form Dårlig form 18 1 Kommentar: God utdyping av visjonen; Momentene som er opplistet støttes fullt ut og gir nødvendig fokus både ift lederrekruttering, frivillighet og kompetanse; topp og bredde utfyller hverandre og inngår i et avhengighetsforhold. Vi ønsker å bli sett fullt og helt, ikke bare stykkevis og delt. God form Dårlig form 15 4 Kommentar: ikke bare et lederansvar, også et utøveransvar; miljøstrategien må tas inn i ipd; idretten er allerede gode på dette (miljøpolitikk og miljøansvar). Utviklingen av norsk idrett skal være kunnskaps- og verdibasert. Idrettsstyret ønsker en visjon som i større grad utfordrer og engasjerer både emosjonelt og praktisk. Presisering ift ungdom: Ungdom finner sin plass i den organiserte idretten med mulighet til å utvikle seg som utøvere, ledere og fagpersoner på samtlige nivå. Hele nasjonen er stolte og opplever glede når våre beste utøvere viser verden hva de kan prestere. Spillemiddelsøknadene dreies i retning av å være en årlige handlingsplaner. Mosjonsidretten har sin forankring i lokalmiljøet og idrettslagene. Norsk idrett kjennetegnes av faglig og organisatorisk samarbeid og erfaringsutvikling på alle nivåer og vektlegger en helhetlig tilnærming til mennesket.


Ida elise broch nude sex slave porn

I internasjonal sammenheng er norsk idrett unik ved at all idrett er samlet i en og samme organisasjon. Den norske idrettsmodellen - II Ungdomsidretten gir ungdom mulighet til å ta eierskap og utvikle egen aktivitet. 4 5 Prosessen Utvikling av plan for sentrale temaer Undersøkelse blant 700 idrettslag Utvikling av et utkast til nytt idrettspolitisk dokument Formell høring av medlemsorganisasjonene nov 2010 til jan 2011 med link til en lukket Questback. Det å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning peker på en handling til forskjell fra kun en verdimessig og holdningsmessig tydeliggjøring. Idretten skal på alle nivåer ha sterkere fokus på ungt lederskap, og det skal tilrettelegges for at ungdommen møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud og får mulighet til å delta i utviklingen av eget idrettsmiljø og idrettstilbud; får mulighet til kompetanseutvikling og innflytelse i sitt. Sikre idrettens langsiktige finansiering 22 23 IV: Overordnede mål God form Dårlig form 12 6 Kommentar: Styrke barne- og ungdomsidretten (ikke kun ungdomsidretten 1, 2 og 4 viktigere enn 3; Styring og eierskap må ikke forhindre samhandling med markedet vi er avhengig av god sponsing!

Erotiske butikker oslo erotiske noveller

Porno hd toppen bollywood heltinner videoer Ungdom finner sin plass i den organiserte idretten, med mulighet til å utvikle seg som utøvere på alle nivåer, og som ledere, trenere og fagpersoner. Ledd Arne Westad Ulrik Opdal Møre og Romsdal Orienteringskrets Molde IR Guro Grønningsæter Sigmund Julshamn Kåre Toven Møre og Romsdal Rytterkrets Fræna IR Nesset Idrettsråd 3 Deltakerliste Molde Navn Org.
Sex trekant jenter tir i dusjen Philippine dating milf massage
Dating for single foreldre ytrebygda 518
Caroline andersen filmer damer som sexer med damer Avdeling Ålesund okt.2012 Tema: Innhenting av legemiddelinformasjon Tidsbruk- stor variasjon i innhenting av informasjon frå få min. Idretten skal på alle nivåer ha sterkere fokus på ungt lederskap, og det skal tilrettelegges for at ungdommen møter et inkluderende og variert aktivitetstilbud og får mulighet til å delta i utviklingen av eget idrettsmiljø og idrettstilbud får mulighet til kompetanseutvikling og innflytelse i sitt. Dette kan oppnås gjennom å utforme en mer tydelig og verdibasert visjon. Sikre idrettens langsiktige finansiering 11 Hovedmål 1: Styrke ungdomsidretten Mål: Ungdomsidretten skal utvikles slik at flere velger å fortsette innenfor organisert idrett. Nøkkeltall skal sikre gode resultatindikatorer for alle sentrale resultatmål som kan kvantifiseres.